CZARNA PERŁA
2016-2018

Lokalizacja: Szczecin
Inwestor: Idea Inwest
Powierzchnia użytkowa: 5 309,7 m2
68 zróżnicowanych apartamentów o powierzchni od 27 m2 do 92 m2

Więcej o inwestycji: czytaj o projekcie i czytaj relację z budowy

© 2019 DEDECO.