Biura w parku, czyli praca w ciszy i w otoczeniu przyrody

Prostota i otoczenie zielenią charakteryzują obiekt, w którym ma przebiegać proces wdrażania nowych technologii. „Misją Puławskiego Parku jest wprowadzenie innowacji w relacje społeczne: pobudzanie naukowców, biznesmenów, społeczności regionu do podejmowania nowych wyzwań. Dzięki lokowaniu w Parku ciekawych pomysłów polegających na komercjalizacji wyników badań do strefy biznesowej tworzone są tu nowoczesne rozwiązania znajdujące szerokie rozwiązanie w przemyśle”[1].

Podkreślenie roli przyrody w środowisku stworzonym przez człowieka stanowi element edukacji idei zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem przy projektowaniu budynku Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego było zatem stworzenie przestrzeni o niespotykanej jakości miejsca pracy użytkowników. W tym celu otworzyliśmy budynek na zachodnią ścianę zieleni – istniejący las i pozwoliliśmy jej wejść do środka – w formie zielonych dziedzińców realizujących ideę połączenia pracy z odpoczynkiem w naturze. Zmniejszyliśmy zużycie materiałów budowlanych, co przełożyło się na oszczędności w wykorzystaniu zasobów naturalnych i energii potrzebnej do postawienia budynku. Zależało nam również na minimalizowaniu energii eksploatacyjnej. Taka optymalizacja została dopełniona wykorzystaniem naturalnego otoczenia, czytelnym układem funkcjonalnym, maksymalnym wykorzystaniem światła naturalnego i doborem odpowiednich materiałów.

[1] http://ppnt.pulawy.pl/

W kontekście urbanistycznym ideę przestrzeni biurowej zanurzonej w parku zrealizowaliśmy poprzez wyraźny podział na przestrzeń zewnętrzną – plac przed budynkiem pełniący funkcję parkingu oraz przestrzeń wewnętrzną, skierowaną do środka – otwartą, transparentną, nasyconą zielenią, bez barier przestrzennych. Granicą tych dwóch przestrzeni i jednocześnie bramą przejściową jest elewacja frontowa budynku.

Elewacja frontowa konsekwentnie podporządkowana głównej idei Parku, wykonana z naturalnego materiału – lokalnego piaskowca, poprzez charakterystyczny kod podziału zdradza, co się za nią kryje. Za parawanem zewnętrznej ściany widzimy trzy proste bryły mieszczące trzy podstawowe funkcje Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego: Centrum Technologiczne, Inkubator Technologiczny i Centrum Przedsiębiorczości. Aby elewacja ta była wizytówką, budynek usytuowaliśmy w dalszej części działki, pozostawiając wolną przestrzeń i dając możliwość spojrzenia na obiekt z szerszej perspektywy.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
CZYTAJ

GALERIA PROJEKTU
ZOBACZ