DEDECO sponsorem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kulturę i sztukę traktujemy jako ważny czynnik rozwoju społecznego. Poprzez odwiedzanie muzeów, odbiór różnorodnych dzieł sztuki, potęguje się nasz potencjał wrażliwości estetycznej, w tym architektonicznej, budujemy naszą tożsamość, rozbudzamy kreatywność, poszerzamy horyzonty.

Z szacunku do kultury i sztuki wzięła się nasza potrzeba wspierania ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i edukacji kulturalnej. Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem Stowarzyszenia jest stałe wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie przy jego dalszym rozwoju. Zamierzenia te są realizowane na kilku płaszczyznach poprzez:

  • zakup dzieł sztuki, a następnie ich użyczanie lub darowanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie;
  • organizowanie imprez oraz działań eksponujących, promujących i wspierających sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną;
  • wspieranie pracy naukowej w obszarze sztuki oraz historii miasta Szczecina i jego zabytków kultury.

W 2014 roku dokonano pierwszego zakupu - na aukcji w berlińskim domu aukcyjnym Auctionata wylicytowano obraz Ludwiga Augusta Mosta "Portret rodziny Kühn", który przekazano w depozyt Muzeum Narodowemu w Szczecinie. W kolejnych latach kolekcja Towarzystwa powiększyła się o cztery nowe nabytki - obraz Jacquesa Chapiro "Portret. Martwa natura z portretem Vincenta van Gogha", "Mapę Prowincji Pomorskiej" Davida Gilly, jeszcze jeden obraz Ludwiga Augusta Mosta "Portret Emila Baesemanna" oraz obraz Wojciecha Zielińskiego "Innych ludzi spotkałem udając się w przeciwnym kierunku ... T.B.". Trzy pierwsze trafiły w depozyt do Muzeum Narodowego w Szczecinie. W czerwcu 2016 r. Stowarzyszenie wsparło z kolei zakup obrazu Wojciecha Gersona "Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku", który również trafił do szczecińskiego muzeum.

Charakter statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zakup dzieł sztuki, wymaga znaczących środków finansowych. Część środków pochodzi od podmiotów, które zdecydowały się przekazać na jego rzecz darowizny, w tym DEDECO: czytaj więcej.

Obraz, którym opatrzyliśmy tę aktualność to "Prawa burta" Macieja Woltmana. Tu znajdziesz opis dzieła: czytaj

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
CZYTAJ