I miejsce w konkursie na siedzibę oraz kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

15 maja 2017 roku sąd konkursowy, w składzie którego znajdowali się przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz uznani polscy architekci i urbaniści, ogłosił wyniki konkursu i tym samym zakończył drugi etap konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji nowej siedziby oraz kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która ma powstać w podwarszawskich Regułach. W konkursie tym zajęliśmy I miejsce. Na terenie o powierzchni 168 075 m2 zaprojektowaliśmy kompleks budynków o łącznej powierzchni netto niespełna 66 000 m2, w którego skład wejdą: biurowiec siedziby głównej, centrum operacyjne, budynek rekreacyjno-socjalny, parkingi, budynki techniczne i towarzyszące.

Urbanistyka jako fundament
Pomimo zdefiniowania nazwy konkursu jako architektoniczno-urbanistycznego przyjęliśmy, że to część urbanistyczna będzie odgrywać tu fundamentalną rolę. To nie architektura poszczególnych budynków ma w naszym projekcie tworzyć najwyższą wartość całego zamierzenia budowlanego, ale staranne kształtowanie przestrzeni pomiędzy zaproponowanymi budynkami. Wysoka jakość architektury jest tu wymogiem bezdyskusyjnym, ale nawet najpiękniejsze budynki nie tworzą same z siebie jakości przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczną najwyższych lotów tworzy dobry plan urbanistyczny: czytelny, łatwy do zapamiętania, niezagmatwany, o różnej intensywności i różnorodności. 

Mamy więc w naszym projekcie przestrzeń liniową: aleję pieszą z daleką perspektywą podkreśloną linearnym polem wodnym. Mamy rozbudowaną funkcję centrum rekreacyjnego, na które składają się różnej wielkości budynki wydzielające między sobą w sposób naturalny dziedzińce, atria i przejścia. W budynku biurowym, w którym będzie główna siedziba agencji, zaplanowaliśmy dwa główne dziedzińce „wewnątrz” oraz mniejsze, bardziej kameralne tarasy na dachach. To samo rozwiązanie świadomie wprowadziliśmy w budynku centrum operacyjnego o funkcji z natury zamkniętej i hermetycznej. Budynki dopełniają całość kompozycji, są niezbędne, ale to pomiędzy nimi jest „wolna”, zróżnicowana przestrzeń. Są powierzchnie otwarte, kameralne, linearne, jest powietrze, oddech, odległość, które przenikają się z miejscami dedykowanymi kontaktom międzyludzkim i życiu publicznemu. Przywraca nam to poczucie wspólnoty po godzinach spędzonych często samotnie w pracy, całkowicie wypełnionych pełnymi skupienia zajęciami.

Relacje międzyludzkie jako priorytet
Nie zawrócimy czasu, żeby mógł odżyć sposób życia miejskiego sprzed choćby kilkuset lat, gdzie ruch oparty był w dużej mierze na ruchu pieszym, a intensywność przeżywania miasta miała inne tempo. Mamy samochody, superszybkie pociągi, superszybkie samoloty i w końcu powód dzisiejszej rewolucji technologicznej i jak twierdzą socjologowie - sprawca rozluźnienia autentycznych więzi międzyludzkich — hiperszybki internet. Nie powinniśmy jednak pozwolić, aby te atrybuty dzisiejszej nowoczesności i rozwoju cywilizacyjnego zniweczyły życie publiczne, bezpośrednie kontakty międzyludzkie – powinniśmy z uporem tęsknić za antycznym sposobem przeżywania miasta opartym na bezpośrednich relacjach pomiędzy nami.

Kampus, czyli katalizator aspiracji
Taką idealną przestrzeń, w powiązaniu z różnymi funkcjami i wielkościami proponowanych budynków, w której ruch pieszy jest uznany za priorytetowy, a samochody zostają  zapomniane i „porzucone” na zewnątrz proponowanego założenia urbanistyczno-architektonicznego, nazywamy w naszym projekcie Kampusem. Jego przestrzeń ukształtowaliśmy architekturą  przemyślaną, lecz nie wymyślną, dlatego przyjęliśmy rozwiązania o strukturze minimalistycznej, opartą na układach prostokreślnych i niewielkiej ilości kondygnacji, co również znacząco obniża koszty realizacji. Szczególną uwagę zwracaliśmy na aspekt bezpieczeństwa - projektowany obiekt ma zapewnić ochronę danych zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Kampusu nie tworzy grupa odrębnych budynków luźno powiązanych funkcjonalnie — jak może to mieć miejsce w przypadku zespołu obiektów o charakterze otwartym. Kampus to więcej niż miasteczko — to środowisko, które będzie nie tylko miejscem pracy, ale też realizacji życiowych pasji, wypoczynku i budowania relacji między użytkownikami – to katalizator aspiracji.

Wierzymy w sprawczą moc pięknych miejsc, starannie zaprojektowanych na poziomie relacji urbanistycznych aż do detalu architektonicznego.

Skład zespołu autorskiego Dedeco: Piotr Hofman, Małgorzata Hofman, Anna Puta, Michał Rzewuski, Dagna Grochowska, Wioleta Bowsza, Bogumiła Rodzik, Tomasz Bierzanowski, Wojciech Lipka, współpraca Piotr Zieliński.

Działalność PAŻP
„Kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, służba alarmowa, planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw załóg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych to tylko niektóre z licznych sfer działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). PAŻP jest jedynym "dostawcą" tego rodzaju usług w Polsce.”

Kontakt dla mediów dariaomulecka@dedeco.pl

ZOBACZ WIZUALIZACJE
GALERIA PROJEKTU

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI:
CZYTAJ