wśród pięciu laureatów, dwoje z Dedeco / wiadomosci.szczecin.eu

"Prezydent Miasta tradycyjnie już nagrodził laureatów konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące Miasta Szczecin wykonane przez absolwentów kierunków architektonicznych szczecińskich uczelni w 2016 roku.

O przyznanie Nagrody Prezydenta walczyło w tym roku 18 prac dyplomowych wykonanych w 2016 roku - 14 prac z kierunku Architektura i Urbanistyka i 4 prace z kierunku Architektura Wnętrz. W konkursie biorą udział prace dyplomowe obronione w 2016 roku, o tematyce dotyczącej Miasta Szczecin, z zakresu architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu i architektury wnętrz, wykonane i obronione na ww. wydziałach szczecińskich uczelni. Prace powinny dotyczyć zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni miasta Szczecina oraz prezentować wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. "

cały artykuł tutaj

Jesteśmy dumni, że dwoje z pięciu laureatów to pracownicy Dedeco:

I Wyróżnienie przyznano:
Panu Filipowi Raupuk za pracę pt.: „Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Leszka Świątka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

III Wyróżnienie przyznano:
Pani Katarzynie Kuchyt za pracę pt.: „Zabudowa mieszkalno-usługowa wielorodzinna przy ul. Sikorskiego w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Grzegorza Wojtkuna na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
CZYTAJ