Stanął nowy budynek w samym sercu miasta – ul. Mariacka 6 w Szczecinie

Forma zaprojektowanego przez nas budynku mieszkalno-usługowego wynika z kontekstu historycznego i jego funkcji. Teren inwestycji znajduje się w obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków, w sąsiedztwie wielu symboli architektonicznych miasta.
Priorytetem projektowym było utrzymanie ciągłej struktury kamienic ulicy Mariackiej i podniesienie jakości przestrzeni publicznej zarówno ul. Mariackiej jak i zagospodarowania terenu od strony podwórka.

Budowa ma charakter zabudowy staromiejskiej o uwspółcześnionej formie. Inwestycja znajduje się na terenie kilku przedwojennych parceli. Z uwagi na to elewacja frontowa budynku została rozczłonkowana na segmenty dając złudzenie sześciu frontów kamienic. Wprowadzono czytelne podziały wertykalne, historyzujące detale architektoniczne, podwyższoną kondygnację usługową parteru dowiązaną do sąsiedniej kamienicy przy ul. Mariackiej 10. Zachowano przejazd bramny. Zastosowane materiały elewacyjne to w przeważającej części kamień i aluminium, co w połączeniu z precyzyjnie dobranym detalem architektonicznym  będzie stanowiło o wysokiej jakości architektury budynku i jej ponadczasowym charakterze.

Od strony podwórka w elewacji zostały powtórzone materiały z frontu kamienicy, jednak charakter architektury jest bardziej współczesny. Przeważają podziały horyzontalne, podkreślone aluminiowymi pasami międzykondygnacyjnymi.

Lokalizacja: Szczecin, ul. Mariacka 6-8 , Stare Miasto
Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD Sp. z o.o.

Powierzchnia działki: 1 829 m2
Ilość mieszkań: 59
parking podziemny: 906 m2
Liczba kondygnacji: 6 nadziemnych i 1 podziemna
Powierzchnia zabudowy: 1 829 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM): 3 441 m2
Powierzchnia użytkowa budynku: 5 874 m2

Projekt: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy.