DEDECO

DEDECO sponsorem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kulturę i sztukę traktujemy jako ważny czynnik rozwoju społecznego. Poprzez odwiedzanie muzeów, odbiór różnorodnych dzieł sztuki, potęguje się nasz potencjał wrażliwości estetycznej, w tym architektonicznej, budujemy naszą tożsamość, rozbudzamy kreatywność, poszerzamy horyzonty. Z szacunku do kultury i sztuki wzięła się nasza potrzeba wspierania ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i edukacji kulturalnej. Właśnie dlatego co roku przeznaczamy środki na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Celem Stowarzyszenia jest stałe wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie przy jego dalszym rozwoju. Zamierzenia te są realizowane na kilku płaszczyznach poprzez: zakup dzieł sztuki, a następnie ich użyczanie lub darowanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie; organizowanie imprez oraz działań eksponujących, promujących i wspierających sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną; wspieranie pracy naukowej w obszarze sztuki oraz historii miasta Szczecina i jego zabytków kultury.

Charakter statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zakup dzieł sztuki, wymaga znaczących środków finansowych. Część środków pochodzi od podmiotów, które zdecydowały się przekazać na jego rzecz darowizny, w tym DEDECO: czytaj więcej Obraz, którym opatrzyliśmy tę aktualność to fragment “Prawa burta” Macieja Woltmana.

Najnowsze newsy