DEDECO

Jako doświadczone biuro projektowe, działające na rynku od ponad 30 lat, wspieramy naszych klientów zapewniając wysokiej jakości usługi doradztwa i konsultacji przedprojektowych, mające za zadanie określenie możliwości inwestycyjnych, ich opłacalności oraz zarządzanie ryzykiem.

Na wstępnym etapie inwestycji wykonujemy analizy potencjalnej lokalizacji pod względem spełniania założonych oczekiwań. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami, takimi jak przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także kwestiami technicznymi dotyczącymi instalacji wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych.

Dodatkowo, przejmujemy odpowiedzialność za kontakt z organami administracji publicznej. Mamy dużą praktykę w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych oraz innej dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku planowania modernizacji istniejących obiektów wykonujemy wszelkie czynności zmierzające do kompleksowego zagospodarowania istniejących przestrzeni/wnętrz budynku, zawsze w sposób maksymalnie funkcjonalny i uwzględniający indywidualne wymagania i potrzeby klienta.
Współpracujemy zarówno z inwestorami polskimi, jak i zagranicznymi, dużymi firmami deweloperskimi oraz instytucjami publicznymi. Mamy bogate doświadczenie w realizacji projektów o różnej skali i trudności. Nasze biura w Warszawie i Szczecinie umożliwiają nam skuteczną obsługę klientów na terenie całego kraju.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 1. Audyty energetyczne,
 2. Audyty techniczne, w tym kwestie ochrony pożarowej,
 3. Badania stanu technicznego, ekspertyzy i opinie techniczne,
 4. Doradztwo w zakresie planowanych inwestycji “green field” i modernizacji,
  • analizy i opinie w zakresie kwestii planistycznych (zapisy planów miejscowych, ich braku, sąsiednich zabudów, itp.),
  • analizy dotyczące warunków gruntowych, dostępu do sieci dróg publicznych, dostępu do instalacji wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, i analizy innych ryzyk inwestycyjnych,
 5. Doradztwo w zakresie budownictwa zrównoważonego, zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE),
 6. Analizy możliwości zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 7. Analizy możliwości/opłacalności remontów,
 8. Analizy nasłonecznienia i przesłaniania dla inwestycji mieszkaniowych, audyt analiz nasłonecznienia,
 9. Analizy spełnienia warunków Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu lub Decyzji o Warunkach Zabudowy,
 10. Analizy chłonności działek,
 11. Wstępne koncepcje urbanistyczne i architektoniczne,
 12. Szacowanie kosztów realizacji inwestycji,
 13. Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych zgodnie z rozporządzeniami na potrzeby przetargów publicznych,
 14. Opracowanie harmonogramów prac projektowych.