DEDECO

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Rok
2021
Lokalizacja
Warszawa
Projekt
Projekt koncepcyjny (konkursowy)
Inwestor
Miasto Stołeczne Warszawa
Powierzchnia użytkowa
3 237 m²
Nagrody
3 miejsce w konkursie architektonicznym

Lokalność, więzi społeczne i międzypokoleniowe to wartości odkrywane i doceniane na nowo. Potrzeba przynależności do miejsca, do grupy jest podstawową potrzebą człowieka. Szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy izolacja jest trudnym doświadczeniem. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ma szansę stać się nie tylko miejscem opieki i pomocy, ale również miejscem tworzenia więzi społecznych dla mieszkańców dzielnicy. Swobodna atmosfera miejsca, liczne place i przestrzenie wspólne stwarzają okazję do spotkań, rozmów, wymiany myśli, nawet samej obecności w grupie. Niewymuszony kontakt pozwala na zachowanie poczucia bezpieczeństwa i swobody, co również zachęca do odwiedzenia tego miejsca. Możliwość kontaktu pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi ułatwia przekazanie wiedzy i doświadczenia, dzielenie się radością, wspieranie w trudnych chwilach. Każdy znajdzie tu miejsce dla siebie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, elewacje z cegły

Inspiracją do kształtowania bryły budynków i formy zabudowy było wyraźne podzielenie funkcji na trzy części oraz duża ilość drzew na działce, które chcieliśmy zachować. Trzy niezależne budynki dodatkowo pozwoliły na stworzenie zabudowy dostosowanej skalą do sąsiednich domów mieszkalnych. Kameralna forma budynków nie przytłacza wielkością i nadaje bardziej „domowy” charakter. W przestrzeniach pomiędzy budynkami oraz w wydzielonych ogrodach od strony wschodniej powstały dodatkowe place i ogrody, które są z jednej strony przedłużeniem budynków, jak i nowymi wnętrzami do wykorzystania przez przyszłych użytkowników. Zachowane liczne drzewa na terenie są częścią projektu i doskonale współgrają z obiektem. Poprzez zastosowanie na placach i chodnikach jednolitej nawierzchni typu hansegrand nie ograniczamy się do wytyczania jedynie ciągów komunikacyjnych, ale tworzymy wielofunkcyjne place o dużym potencjale wykorzystania na różnego typu imprezy okolicznościowe, spotkania, strefy rekreacji i wypoczynku. W każdym z budynków realizowany jest program funkcjonalno-użytkowy określony dla danego zespołu: żłobek, centrum aktywności międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Budynek Centrum Aktywności celowo został umieszczony w środku zabudowy jako łącznik pomiędzy wszystkimi funkcjami. Znajduje się w nim również sala gimnastyczna z szatniami, z której mogą korzystać podopieczni ośrodka wsparcia oraz sala klubowa o charakterze ogólnodostępnym. Budynek żłobka umieszczony jest na południu przy leśnej części działki w sąsiedztwie nowego parku leśnego. Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych jest nieco na uboczu z wydzielonym własnym wewnętrznym dziedzińcem i ogrodem. Użytkownicy mogą sami decydować o stopniu kontaktu z otoczeniem i innymi osobami.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, widok z lotu ptaka

W celu ograniczenia powierzchni zabudowy funkcja w budynkach została podzielona na strefy i stopniowanie dostępności poprzez podział na piętrach. Na parterze znajdują się największe pomieszczenia, przeznaczona dla dużych grup użytkowników oraz osób z zewnątrz jak sala klubowa, sale zabaw, sala gimnastyczna i jadalnie z zapleczem kuchennym. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia dedykowane indywidualnej terapii lub sale tematyczne do pracy w mniejszych grupach. Część z pomieszczeń dodatkowo ma wyjścia na taras na dachu uzupełniony roślinnością z miejscem do wypoczynku. Ta strefa pozwala na wyciszenie i świadome wyizolowanie się z otoczenia i zewnętrznych bodźców. Na trzeciej kondygnacji w centrum aktywności znajdują się biura i pomieszczenia przeznaczone dla organizacji pozarządowych, wolontariuszy i zarządu obiektu jako funkcja o innym charakterze i sposobie funkcjonowania użytkowników. Taki podział wynika z potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych lub najmłodszych dzieci ograniczając komunikację poziomą i pionową do minimum. Czytelny podział na strefy pozwala również na lepszą orientację w obiekcie. Dodatkowo strefowanie przestrzeni pozwala na wykorzystanie jej na dodatkowe funkcje i aktywności dla szerszego grona lokalnej społeczności, nie związanych na stałe z CAM – koncerty, naukę tańca, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne, salę zabaw dla dzieci lub terapii sensorycznej oraz organizowanie imprez np. świąteczne festyny. Możliwość wydzielenia stref dostępu pozwoli w przyszłości na komercyjne wykorzystanie części pomieszczeń np. w salach wielofunkcyjnej i sensorycznej żłobku organizacja dodatkowych zajęć lub imprez okolicznościowych, w salach warsztatowych, sali gimnastycznej dodatkowych zajęć plastycznych czy ruchowych, a w sali klubowej koncertów, spotkań tematycznych. Pomieszczenia biurowe na trzeciej kondygnacji mogą być ewentualnie wynajmowane lub przekształcone na sale coworkingowe. Jako materiał wykończeniowy zaproponowaliśmy cegłę pełną w klasycznym jasnym ceglastym kolorze o niejednolitym wybarwieniu co jest bezpośrednim nawiązaniem do industrialnej zabudowy w dzielnicy. Ten naturalny materiał odporny na warunki atmosferyczne i zmieniającą się wilgotność jest trwały i estetyczny jednocześnie daje możliwość zastosowania jednego materiału w różnych formach, dla różnego przeznaczenia, co tworzy spójną i uporządkowaną przestrzeń. Tradycyjny materiał zastosowany w nowoczesnej formie łączy „stare z nowym” oraz sprawia wrażenie symboliczne jako coś trwałego, stabilnego, ponadczasowego. Nowoczesnym elementem budynku są wykończenia glifów okiennych i drzwiowych z blachy w kolorze grafitowym. Wykończenie jest również nawiązaniem do zabudowy industrialnej w okolicy, jednocześnie nadaje budynkowi współczesny charakter oraz tworzy kontrast materiału, koloru i faktury.

Podobne projekty