DEDECO

Siedziba i Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Rok
2017-2018
Lokalizacja
Reguły
Projekt
koncepcyjny (konkursowy), budowlany i wykonawczy
Wizualizacje
Piotr Zieliński
Inwestor
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Powierzchnia całkowita
97 500 m²
Nagrody
1 miejsce w konkursie architektonicznym
Kontrolerzy ruchu lotniczego trzymają pieczę nad bezpieczeństwem pasażerów w całej Polsce. Muszą wykazywać się ponadstandardową odpornością na stres, pracują 7,5 godz. dziennie z dwoma przerwami na odpoczynek. Projekt DEDECO to krajobrazowy Kampus – z układu powiązań między budynkami wynikają przestrzenie wspólne, atria, dziedzińce, aleje piesze i przejścia, które mają służyć zarówno regeneracji, jak i integracji wyspecjalizowanych pracowników. W sferze ideowej organizacja miejsc pracy i miejsc odpoczynku Kampusu ma pomóc w pracy kontrolerom ruchu, zapewnić możliwie najlepsze warunki odpowiedzialnej i stresogennej pracy, a jednocześnie dać optymalne warunki regeneracji – czyli tak naprawdę zwiększyć bezpieczeństwo ruchu lotniczego nad Polską.

Urbanistyka jako fundament.

Pomimo zdefiniowania nazwy konkursu jako architektoniczno-urbanistycznego przyjęliśmy, że to część urbanistyczna będzie odgrywać fundamentalną rolę. Nie architektura poszczególnych budynków stworzy w projekcie najwyższą wartość całego zamierzenia, ale staranne kształtowanie przestrzeni pomiędzy zaproponowanymi budynkami. Wysoka jakość architektury jest tu wymogiem bezdyskusyjnym, ale nawet najpiękniejsze budynki nie tworzą same z siebie jakości przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczną najwyższych lotów tworzy dobry plan urbanistyczny: czytelny, łatwy do zapamiętania, niezagmatwany, o różnej intensywności i różnej intensywności i różnorodności.

Jest więc w projekcie przestrzeń liniowa: aleja piesza z daleką perspektywą podkreśloną linearnym polem wodnym. Jest rozbudowana funkcja centrum rekreacyjnego, na które składają się różnej wielkości budynki wydzielające między sobą w sposób naturalny dziedzińce, atria i przejścia. W budynku biurowym, w którym będzie główna siedziba agencji, zaplanowano dwa główne wewnętrzne dziedzińce oraz mniejsze, bardziej kameralne tarasy na dachach. To samo rozwiązanie świadomie wprowadziliśmy w budynku centrum operacyjnego o funkcji z natury zamkniętej i hermetycznej. Budynki dopełniają całość kompozycji, są niezbędne, ale to pomiędzy nimi jest wolna, zróżnicowana przestrzeń. Są powierzchnie otwarte, kameralne, linearne. Jest powietrze, oddech i odległość, które przenikają się z miejscami dedykowanymi integracji pracowników.

Kampus to więcej niż miasteczko – to środowisko, które będzie nie tylko miejscem pracy, ale też realizacji życiowych pasji, wypoczynku i integracji między użytkownikami – to katalizator aspiracji.

Taką idealną przestrzeń, w powiązaniu z różnymi funkcjami i wielkościami proponowanych budynków, w której ruch pieszy jest uznany za priorytetowy, a samochody zostają zapomniane i porzucone na zewnątrz proponowanego założenia urbanistyczno-architektonicznego, nazywamy w opisie projektu Kampusem. Kampusu nie tworzy grupa odrębnych budynków luźno powiązanych funkcjonalnie – jak może to mieć miejsce w w zespole obiektów o charakterze otwartym.

Wierzymy w sprawczą moc pięknych miejsc, starannie zaprojektowanych od poziomu odniesień urbanistycznych aż do detalu architektonicznego.

Uwzględniając kontekst otoczenia, Kampus wnosi do niego nową formę żywotności. W tym kontekście zadaniem projektantów było stworzenie nowej przestrzeni dla społeczności połączonej ścisłymi zależnościami, podporządkowanych określonej hierarchii, stanowiącej jednocześnie grupę specjalistów. W tej sytuacji na pierwszym miejscu nie stawialiśmy sobie zadania tworzenia nowych, żeby nie powiedzieć nowatorskich zależności przestrzennych. Daliśmy precyzyjną odpowiedź na określone przez Zamawiającego zapotrzebowania oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i społeczne, wynikające ze zdefiniowanych zależności technologicznych.

Podobne projekty