DEDECO

1 miejsce w konkursie na akademik UAM na Morasku w Poznaniu

Projekt naszego autorstwa otrzymał 1 Nagrodę w konkursie na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego budynku Domu Studenckiego z częścią usługową oraz z wewnętrzną komunikacją, parkingami i infrastrukturą techniczną dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Tak naszą pracę oceniło jury konkursowe: Nagrodę przyznano za:
  • dobre wpisanie w przestrzeń Kampusu;
  • dobre rozwiązania funkcjonalne;
  • atrakcyjny model studenckiej wioski;
  • elegancką architekturę podporządkowaną stylistyce istniejącego Kampusu

Projekt dobrze wpisuje się w obszar przeznaczony na budowę domu studenckiego dla UAM w Poznaniu a określony decyzją lokalizacyjną inwestycji celu publicznego. Obiekt osadzony w przestrzeni Kampusu na istniejących osiach komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe kontynuuje istniejącą zabudowę Wydziału Historycznego UAM.

Bryła budynku składa się z czterech bloków mieszkalnych połączonych przeszklonymi przestrzeniami wspólnymi, co tworzy zwarty blok z dziedzińcem wewnętrznym. Ten podział ma również odzwierciedlenie w części parteru, gdzie zlokalizowano funkcje usługowe z otwarciami o zróżnicowanej wielkości, co wiąże go z sąsiedztwem. Wnętrze obiektu z podcieniami, przejściami, funkcją usługową i małą architekturą tworzy atrakcyjną przestrzeń wspólną. Obiekt ma prostą, czytelną strukturę. Jego forma nawiązuje do architektury istniejących budynków Kampusu, w szczególności ceglana okładzina dziedzińca, która łączy się z szarą okładziną powierzchni zewnętrznych tworząc eleganckie zestawienie, co uznano za duży walor tej pracy konkursowej.

 

Szczególną wartością projektu są rozwiązania tworzące „model wertykalnej wioski”.

Interakcje między studentami zaczynają się już od holu wejściowego, a kończą na przestrzeniach wspólnych, zlokalizowanych na piętrach mieszkalnych. Z drugiej strony stworzono wydzielone grupy pokoi dla 25 osób, które pozwalają na większą prywatność i jednocześnie większą identyfikację osób z daną grupą i danym miejscem. Koncepcja powinna iść o krok dalej i z tych wewnętrznych struktur stworzyć samowystarczalne jednostki, co prowadziło by do jeszcze większej integracji studentów.

Zastrzeżenia w projekcie budzą niektóre rozwiązania funkcjonalne elementów usługowych parteru, które wymagają drobnej korekty na dalszych etapach projektowania i nie rzutują na całość koncepcji.

Najnowsze newsy