DEDECO

Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozbiórek Szczecińskiego Domu Sportu

W sierpniu tego roku rozpoczęliśmy prace nad projektem przebudowy i modernizacji Szczecińskiego Domu Sportu obejmującym przebudowę basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie.
Potrzeba przebudowy pojawiła się w wyniku wieloletniej użytkowej degradacji struktury technicznej i konstrukcyjnej obiektu, a także konieczności dostosowania go do współczesnych wymagań federacji sportowych i przepisów budowlanych.
Nowo zaprojektowany basen zostanie powiększony do rozmiaru 30 metrów i miejscowo pogłębiony do 4,5 metra. Zastosowana technologia filtracji i uzdatniania wody, jest aktualnie najnowocześniejszym rozwiązaniem dostępnym na rynku i stosowanymi na europejskich arenach.

Nowo zaprojektowana hala sportowa powiększona zostanie o pola gry spełniające wymogi dla hal przewidzianych do międzynarodowych rozgrywek klubowych oraz dla potrzeb krajowych rozgrywek ligowych.
Forma architektoniczna obiektu będzie wynikała ze wspomnianych współczesnych wymagań dla rozgrywek sportowych, jednocześnie nawiązując do pierwotnych form kompleksu z lat 60-tych.
Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Pełna dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji SDS jest przygotowywana przez pracownię Dedeco, natomiast realizację obiektu powierzono firmie Budimex S.A.
Pod koniec listopada otrzymaliśmy pozwolenie na rozbiórki części kompleksu: basenu oraz hali. Prace rozbiórkowe zaczną się wkrótce.

Najnowsze newsy