DEDECO

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

„Genius loci w istotny sposób wpływa na jakość życia społeczności z nim związanej, wzbogaca sferę duchową człowieka, potęguje jego wrażliwość artystyczną, możliwości intelektualne i twórcze. W konsekwencji stanowi potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu (…). Warunkiem zaistnienia tychże miejsc jest niezwykłość, wyrazistość, łatwa identyfikowalność, moc wywoływania bogactwa przeżyć, przesycenie istotnymi treściami, sięgającymi istoty ludzkich potrzeb i […]

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Lokalność, więzi społeczne i międzypokoleniowe to wartości odkrywane i doceniane na nowo. Potrzeba przynależności do miejsca, do grupy jest podstawową potrzebą człowieka. Szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy izolacja jest trudnym doświadczeniem. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ma szansę stać się nie tylko miejscem opieki i pomocy, ale również miejscem tworzenia więzi społecznych dla mieszkańców dzielnicy. […]

Budynek biurowo – operacyjno – technologiczny

Budując wizję naszego projektu jako punkt wyjścia postawiliśmy przed sobą idee, które zostały zawarte w wizji i misji PSE S.A., na którą składają się takie wartości jak: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność. Zlokalizowany w Radomiu obiekt to budynek użytkowy o jednoznacznie określonej funkcji, dla którego kluczową jest sprawa zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa niezależnie od negatywnych […]

Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM

Uznaliśmy, że racjonalizm funkcji będzie najwłaściwszym fundamentem do opracowania projektu nowego budynku akademickiego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Istotnym elementem pracy jest też zintegrowanie projektowanej zabudowy z otoczeniem i utrzymanie wyjątkowego charakteru dzielnicy Pogodno. Dzięki zachowaniu ciągłości tradycji budowania zgodnego z lokalnym duchem pragniemy tworzyć jednorodną – harmonijną przestrzeń. Przez to nowy obiekt stanie […]

Dom studencki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dom Studencki METEOR w Poznaniu, widok od frontu

Przystępując do prac nad koncepcją konkursową domu studenckiego dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiliśmy zintegrować zarówno ogólnodostępne informacje, jak i własne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w takich obiektach. Kontekst dla niniejszego projektu stanowi istniejąca zabudowa kampusu Morasko złożona wyłącznie z obiektów dydaktycznych i naukowych. Z tego powodu realizacja nowego budynku o silnym oddziaływaniu aktywizującym, […]

Siedziba i Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Kontrolerzy ruchu lotniczego trzymają pieczę nad bezpieczeństwem pasażerów w całej Polsce. Muszą wykazywać się ponadstandardową odpornością na stres, pracują 7,5 godz. dziennie z dwoma przerwami na odpoczynek. Projekt DEDECO to krajobrazowy Kampus – z układu powiązań między budynkami wynikają przestrzenie wspólne, atria, dziedzińce, aleje piesze i przejścia, które mają służyć zarówno regeneracji, jak i integracji […]

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

CEZAMAT to miejsce, w którym spotyka się nauka z biznesem i mają powstać nowe gałęzie przemysłu. Jest interdyscyplinarne: można tu prowadzić badania nanotechnologiczne, z pogranicza chemii, biologii, informatyki i fizyki. Aby to wszystko było możliwe, na poziomie projektowania musiał się liczyć każdy szczegół. Kompleks składa się z dwóch budynków połączonych kładką: laboratorium i budynku biurowo-administracyjnego. […]

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

W centrum Warszawy, w samym środku Kampusu Politechniki Warszawskiej, otoczony budynkami historycznymi zaprojektowanymi przez takie sławy jak Stefan Szyller i Czesław Przybylski, stoi budynek MINI. Na niewielkim obszarze Kampusu PW stoją budynki neobarokowe, ale też modernistyczne, z tynku albo z cegły, zróżnicowane pod względem skali, kubatur i czasu powstania. W takim skomplikowanym kontekście miał stanąć […]

Puławski Park Naukowo Technologiczny

Prostota i otoczenie zielenią charakteryzują obiekt, w którym ma przebiegać proces wdrażania nowych technologii. „Misją Puławskiego Parku jest wprowadzenie innowacji w relacje społeczne: pobudzanie naukowców, biznesmenów, społeczności regionu do podejmowania nowych wyzwań. Dzięki lokowaniu w Parku ciekawych pomysłów polegających na komercjalizacji wyników badań do strefy biznesowej tworzone są tu nowoczesne rozwiązania znajdujące szerokie rozwiązanie w […]