DEDECO

Apartamenty Podgórna

Rok
2016-2018
Lokalizacja
Szczecin
Projekt
koncepcyjny, budowlany i wykonawczy
Zdjęcia
Andrzej Golc
Inwestor
Calbud sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa
6 137,30 m²
Ilość lokali
95

Teren inwestycji znajduje się na obszarze przedwojennej zabudowy, stanowiącej w przeszłości część średniowiecznego Szczecina. Istniejąca od tamtych czasów zabudowa, w wyniku uszkodzeń została po wojnie rozebrana, a sam teren został na nowo zabudowany.

Forma projektowanego budynku wynika z historycznego kontekstu miejsca inwestycji oraz z funkcji budynku. Teren inwestycji znajduje się w obszarze Starego Miasta, które jest wpisane do rejestru zabytków. Priorytetem projektowym było utrzymanie ciągłej struktury kamienic ul. Podgórnej i podniesienie jakości przestrzeni publicznej. Nowa zabudowa nawiązuje do zasad historycznej kompozycji pierzei oraz charakteru zachowanej zabudowy staromiejskiej przy ul. Podgórnej.

Mając na uwadze funkcję budynku i dzisiejsze uwarunkowania użytkowe, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i zapisami DWZ, budynek podzielono na trzy główne segmenty różniące się między sobą wysokością (o min 1,5m), kształtowaną zgodnie ze spadkiem terenu i spadkiem ul. Podgórnej. W ramach trzech segmentów elewacyjnych, wprowadzono dodatkowe podziały wertykalne, uwidaczniające historyczne podziały parcelacyjne w taki sposób, aby ostatecznie uzyskać pięć czytelnych frontów elewacyjnych. Za pomocą opisanych środków architektonicznych elewacja projektowanego budynku zostanie rozbita wertykalnymi podziałami. Ma to dać złudzenie konstrukcji pierzejowej pięciu kolejnych budynków kontynuując zabudowę ul. Podgórnej pod nr 22 i 23. W tym celu narożne loggie w elewacji frontowej zamknięto wertykalnymi pasami z okładziny elewacyjnej.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi w fasadzie wyartykułowano wyraźne zwieńczenie koronujące, nawiązujące do rozwiązań historycznych, zbudowane z gzymsu i mocnego akcentu w postaci bariery wieńczącej. Detale elewacyjne, jak i cały budynek zaplanowano z tradycyjnych materiałów budowlanych, nawiązujących do historycznych, zastosowanych w sąsiednich budynkach (największy udział wyprawy tynkarskiej na elewacjach).

Część parteru przeznaczoną na lokale usługowe, wyróżniono w elewacji. Elewacje wschodnia i zachodnia ukształtowane są za pomocą analogicznych środków architektonicznych jak na elewacji frontowej. Z materiałów archiwalnych wynika, że nieistniejące już budynki historyczne miały stonowaną kolorystykę i taką zaproponowano również w projektowanym budynku. Od strony wewnętrznej budynku zostały powtórzone w elewacji materiały z frontu kamienicy, jednak charakter architektury jest bardziej współczesny.
Zaprojektowano 93 apartamenty dwu, trzy i czteropokojowe z przepięknym widokiem z jednej strony na Katedrę a z drugiej na Odrę i wyspę Jaskółczą. Na kondygnacji podziemnej przewidziano garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne, pomocnicze i komórki lokatorskie. Zdjęcia autorstwa Andrzeja Golca. www.golc.photo

Podobne projekty