DEDECO

Rezydencja Aleja Fontann

Narożna, XIX-wieczna kamienica, położona jest w samym sercu Szczecina, przy największym i najbardziej reprezentacyjnym, gwiaździstym placu historycznej zabudowy śródmiejskiej Szczecina. Układ ten odnoszący się do paryskich wzorców planistycznych, jest istotnym elementem zabudowy monumentalnego założenia urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego (niegdyś Kaiser Wilhelm Platz). Położenie budynku w najatrakcyjniejszej części Szczecina, narzuciło stworzenie obiektu o bardzo wysokim standardzie użytkowym, […]

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

„Genius loci w istotny sposób wpływa na jakość życia społeczności z nim związanej, wzbogaca sferę duchową człowieka, potęguje jego wrażliwość artystyczną, możliwości intelektualne i twórcze. W konsekwencji stanowi potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu (…). Warunkiem zaistnienia tychże miejsc jest niezwykłość, wyrazistość, łatwa identyfikowalność, moc wywoływania bogactwa przeżyć, przesycenie istotnymi treściami, sięgającymi istoty ludzkich potrzeb i […]

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej

Lokalność, więzi społeczne i międzypokoleniowe to wartości odkrywane i doceniane na nowo. Potrzeba przynależności do miejsca, do grupy jest podstawową potrzebą człowieka. Szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy izolacja jest trudnym doświadczeniem. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ma szansę stać się nie tylko miejscem opieki i pomocy, ale również miejscem tworzenia więzi społecznych dla mieszkańców dzielnicy. […]

Budynek biurowo – operacyjno – technologiczny

Budując wizję naszego projektu jako punkt wyjścia postawiliśmy przed sobą idee, które zostały zawarte w wizji i misji PSE S.A., na którą składają się takie wartości jak: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność. Zlokalizowany w Radomiu obiekt to budynek użytkowy o jednoznacznie określonej funkcji, dla którego kluczową jest sprawa zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa niezależnie od negatywnych […]

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu stanowi ośrodek zapasowy w stosunku do nowoprojektowanego ośrodka w Regułach pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. Ze względu na zapewnienie konieczności ciągłości nadzorowania ruchu lotniczego na terenie Polski OKRL w Poznaniu stanowi element infrastruktury krytycznej o najwyższej wadze. Centrum operacyjne stanowi element infrastruktury […]

Osiedle budynków wielorodzinnych przy ul. Redutowej w Warszawie

Na poprzemysłowych terenach warszawskiej Woli, w miejscu gdzie znajdowały się kiedyś zakłady mleczarskie, zaprojektowaliśmy osiedle mieszkaniowe zatopione w zieleni. Działka, na której powstanie zespól czterech ośmiopiętrowych budynków, jest położona w wyjątkowym miejscu, które pomimo bliskości centrum miasta oraz wielu arterii komunikacyjnych takich jak Aleja Prymasa Tysiąclecia czy ulica Wolska, jest otoczona z trzech stron rozległymi […]

Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM

Uznaliśmy, że racjonalizm funkcji będzie najwłaściwszym fundamentem do opracowania projektu nowego budynku akademickiego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Istotnym elementem pracy jest też zintegrowanie projektowanej zabudowy z otoczeniem i utrzymanie wyjątkowego charakteru dzielnicy Pogodno. Dzięki zachowaniu ciągłości tradycji budowania zgodnego z lokalnym duchem pragniemy tworzyć jednorodną – harmonijną przestrzeń. Przez to nowy obiekt stanie […]

Kamienica Nova III

Szczecin, charakteryzujący się zabudową kwartałów pierwotnie stworzonym na potrzeby przebudowy fortu, w układzie wielu rond i placów, narzuca swoją siatką ulic sposób budowania przestrzeni typowy dla XIX-wiecznej tkanki miejskiej Pomorza Zachodniego. Zaprojektowany i oddany do użytkowania w pierwszym kwartale 2022 roku budynek pomiędzy ulicami Narutowicza i Langiewicza, dopełnia historyczne założenia urbanistyczne, wypełniając pustą przestrzeń po […]

Apartamenty Podgórna

Teren inwestycji znajduje się na obszarze przedwojennej zabudowy, stanowiącej w przeszłości część średniowiecznego Szczecina. Istniejąca od tamtych czasów zabudowa, w wyniku uszkodzeń została po wojnie rozebrana, a sam teren został na nowo zabudowany. Forma projektowanego budynku wynika z historycznego kontekstu miejsca inwestycji oraz z funkcji budynku. Teren inwestycji znajduje się w obszarze Starego Miasta, które […]

Dom studencki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dom Studencki METEOR w Poznaniu, widok od frontu

Przystępując do prac nad koncepcją konkursową domu studenckiego dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiliśmy zintegrować zarówno ogólnodostępne informacje, jak i własne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w takich obiektach. Kontekst dla niniejszego projektu stanowi istniejąca zabudowa kampusu Morasko złożona wyłącznie z obiektów dydaktycznych i naukowych. Z tego powodu realizacja nowego budynku o silnym oddziaływaniu aktywizującym, […]