DEDECO

Budynek biurowo – operacyjno – technologiczny

Budynek biurowo-operacyjno-technologiczny, widok z lotu ptaka

Budując wizję naszego projektu jako punkt wyjścia postawiliśmy przed sobą idee, które zostały zawarte w wizji i misji PSE S.A., na którą składają się takie wartości jak: niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność. Zlokalizowany w Radomiu obiekt to budynek użytkowy o jednoznacznie określonej funkcji, dla którego kluczową jest sprawa zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa niezależnie od negatywnych […]

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu, elewacja w kolorze ciemnoszarym

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu stanowi ośrodek zapasowy w stosunku do nowoprojektowanego ośrodka w Regułach pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. Ze względu na zapewnienie konieczności ciągłości nadzorowania ruchu lotniczego na terenie Polski OKRL w Poznaniu stanowi element infrastruktury krytycznej o najwyższej wadze. Centrum operacyjne stanowi element infrastruktury […]

Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczy PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmacji

Uznaliśmy, że racjonalizm funkcji będzie najwłaściwszym fundamentem do opracowania projektu nowego budynku akademickiego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Istotnym elementem pracy jest też zintegrowanie projektowanej zabudowy z otoczeniem i utrzymanie wyjątkowego charakteru dzielnicy Pogodno. Dzięki zachowaniu ciągłości tradycji budowania zgodnego z lokalnym duchem pragniemy tworzyć jednorodną – harmonijną przestrzeń. Przez to nowy obiekt stanie […]

Dom studencki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dom Studencki METEOR w Poznaniu, widok od frontu

Przystępując do prac nad koncepcją konkursową domu studenckiego dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu postanowiliśmy zintegrować zarówno ogólnodostępne informacje, jak i własne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w takich obiektach. Kontekst dla niniejszego projektu stanowi istniejąca zabudowa kampusu Morasko złożona wyłącznie z obiektów dydaktycznych i naukowych. Z tego powodu realizacja nowego budynku o silnym oddziaływaniu aktywizującym, […]

Arena Toruń

Elewacja, Hala Sportowa Toruń

Motywem przewodnim w myśleniu o projekcie hali sportowej w Toruniu było stworzenie obiektu nowoczesnego o prostej bryle, którą wykorzystamy jako ogromny multimedialny panel. Hala stanowi architektoniczną przeciwwagę dla pięknej zabytkowej architektury Torunia. Jej nowoczesność, na zasadzie kontrastu, koresponduje z zabytkami miasta. Wrażenie unoszenia się nad ziemią osiągnęliśmy dzięki dużym przeszkleniom parteru, rozświetlonym niczym galeria sztuki, […]

Siedziba i Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Wizualizacja nowej Siedziby i Kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Kontrolerzy ruchu lotniczego trzymają pieczę nad bezpieczeństwem pasażerów w całej Polsce. Muszą wykazywać się ponadstandardową odpornością na stres, pracują 7,5 godz. dziennie z dwoma przerwami na odpoczynek. Projekt DEDECO to krajobrazowy Kampus – z układu powiązań między budynkami wynikają przestrzenie wspólne, atria, dziedzińce, aleje piesze i przejścia, które mają służyć zarówno regeneracji, jak i integracji […]

Stadion Pogoni

Stadion Pogoni panorama

Historia stadionu w Szczecinie rozpoczęła się w czasie pierwszej wojny światowej od przekształcenia nieczynnej żwirowni na boisko. Późniejsza rozbudowa obiektu poskutkowała oficjalnym otwarciem stadionu w 1925 roku. Stadion został wybudowany w miejscu naturalnej niecki w kształcie nieregularnej podkowy, na której zboczach zbudowano trybuny. Naprzeciwległą północną i południową trybunę łączyła łukowa trybuna zachodnia. Składał się on […]

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, przeszklona ciemna elewacja z sąsiadująca zielenią

CEZAMAT to miejsce, w którym spotyka się nauka z biznesem i mają powstać nowe gałęzie przemysłu. Jest interdyscyplinarne: można tu prowadzić badania nanotechnologiczne, z pogranicza chemii, biologii, informatyki i fizyki. Aby to wszystko było możliwe, na poziomie projektowania musiał się liczyć każdy szczegół. Kompleks składa się z dwóch budynków połączonych kładką: laboratorium i budynku biurowo-administracyjnego. […]

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Stymulowanie współpracy nauki z biznesem i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej to najważniejsze zadania Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. To tu łączy się świat akademicki z zewnętrznym. To tu firmy rozpoczynają współpracę z jednostkami naukowymi, prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, zajęcia dydaktyczne i praktyczne, a studenci zachęcani są do zakładania własnych firm i otrzymują wsparcie […]

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, transparentna elewacja

W centrum Warszawy, w samym środku Kampusu Politechniki Warszawskiej, otoczony budynkami historycznymi zaprojektowanymi przez takie sławy jak Stefan Szyller i Czesław Przybylski, stoi budynek MINI. Na niewielkim obszarze Kampusu PW stoją budynki neobarokowe, ale też modernistyczne, z tynku albo z cegły, zróżnicowane pod względem skali, kubatur i czasu powstania. W takim skomplikowanym kontekście miał stanąć […]